Type to search

Chia sẻ

Chiến dch mi ca Montblanc có s tham gia ca nam din viên Cillian Murphy, nhm tôn vinh tính di đng và sc mnh mà nó có đ to nên du n riêng biệt cho mỗi cá nhân. 

Hơn 100 năm trước, Montblanc đã nhy bén nhn ra s thay đi ln trong cách con người – đó chính là s dch chuyn. T đây, thương hiu bt đu sn xut bút và túi đ đng hành vi nhng người được khai sáng bi năng lượng mi m này.

Ngày nay, What Moves You Makes You – Điu thc s thúc đy bn s to nên chính bn – là biu ng đy kiêu hãnh ca thương hiu trên khp toàn cu. Montblanc tn ti đ truyn cm hng sng có mc đích và đam mê, đ li du n bng vic làm theo nhng gì thc s thúc đy h. Chiến dch mi ca Montblanc, “On The Move”, nêu bt tm nhìn mi v tính di đng, là trng tâm chính ca Montblanc: cách chúng tôi di chuyn truyn cm hng cho du n mà chúng tôi to ra.

“Montblanc luôn hiu rõ sc mnh ca s di chuyn, t do di chuyn không ch v mt th cht, mà còn là tiến v phía trước đ phát trin. Vi chiến dch mi này, chúng tôi khuyến khích thế h khách hàng mi ca Montblanc bước ra khi vùng an toàn, và sng vi đam mê cùng s ham hc hi”, Vincent Montalescot, CMO ca Montblanc chia s

Chiến dch có s góp mt ca Montblanc Mark Maker và nam din viên Cillian Murphy, người đã dành c cuc đi đ đưa ra nhng quyết đnh táo bo ca riêng mình, chn hướng đi riêng trên con đường đến thành công.Trong b phim anh hùng, Cillian Murphy có mt hướng đi khác bit vi mi người. Bng cách đó, chng minh vic theo đui nim đam mê có th là hướng đi đúng đn. Được to ra bi công ty tng đot gii thưởng Wieden + Kennedy Amsterdam và thc hin bi đo din Ian Pons Jewell, k thut này s soi ri hành trình mi ngày và đánh du bước phát trin ca thương hiu khi nó th hin rõ tm nhìn ca mình v tính dch chuyn.

“Tht d dàng đ đt câu hi liu bn có đi đúng hướng trong cuc sng hay không và t hi điu gì có th xy ra nếu bn đi theo mt con đường khác. Cách di chuyn gn như s “đnh nghĩa” chúng ta, và chiến dch này cui cùng khng đnh rng nếu bn làm nhng gì khiến bn cm đng và thc s có ý nghĩa vi bn, thì có kh năng là bn đang đi đúng hướng ”, din viên kiêm nhà sn xut Montblanc Mark Cillian Murphy nói.

“Nhng người bn đng hành” được chế tác tinh xo đ truyn cm hng và đng hành cho mi người trên con đường ca riêng h, chiến dch này gii thiu các sn phm t b sưu tp hoàn toàn mi ca Montblanc. Cillian Murphy đm cht th thao vi ba lô Montblanc Extreme 3.0 vi khóa ly cm hng t môn leo núi. Các sn phm khác bao gm mt công c viết StarWalker BlackCosmos, đng h thông minh Summit 3 mi và chiếc đng h 1858 GMT.

Pocket
Tags: