Type to search

Thời trang Tin thời trang

Instagram loại bỏ fake follow

Chia sẻ

Mục đích của việc này là nhằm lấy lại sự tin tưởng từ người dùng và các nhà quảng cáo. Thông cáo báo chí của hàng: “Gần đây, chúng tôi nhận thấy rất nhiều tài khoản sử dụng ứng dụng bên ba để tăng ảo lượng bạn đọc và theo dõi. Mọi người tới với Instagram để có những trải nghiệm thực, bao gồm cả những tương tác. Trách nhiệm của chúng tôi là đảm bảo những trải nghiệm này không bị ảnh hưởng bởi các hoạt động ảo.”

Mặc dù từ trước tới nay, theo dõi ảo và like ảo luôn nằm trong chính sách loại bỏ của Instagram nhưng thông báo mới đây nhất của nền tảng này cho thấy sự quyết tâm chống lại những hoạt động “fake”.

Pocket