Type to search

Phantom ‘Iridescent Opulence’ – Phiên bản Roll-Royce đậm chất bespoke với phòng trưng bày làm từ hơn 3.000 sợi lông vũ

Chia sẻ

Vn là nhà sn xut ra nhng xa xphm ni tiếng hàng đu thế gii, RollsRoyce hin thân cho tính năng cá nhân hoá Bespoke. Mi kit tác xe hơi ca hãng là mt bc tranh đy sáng to, mang đến khnăng Bespoke song.

Chiếc RollsRoyce Phantom Iridescent Opulencemà văn phòng khu vc Trung Đông ca hãng mi nhn gn đây mt minh chng đin hình cho li khng đnh này. Bên trong khoang xe là Không gian trưng bày Bespoke Gallery đưc trang trí bi hơn 3.000 chiếc lông vũ. Tt cđu đưc la chn cn thn da trên đóng ánh ca màu lông. Ý tưng cho chi tiết này đưc gii thiu ln đu tiên vào năm 2017 bi Nature Squared trsti Thụy Sĩ. Vi chi tiết này, Iridescent Opulencetrthành mt biu tưng đy ý nghĩa và có giá trvkhả  năng nghthut, thiết kế, và chế tác ưu tú.

Phòng trưng bày The Gallery trên xe RollsRoyce Phantom mt không gian đc đáo, to nên mt sân khu hoàn ho đtrưng bày các tác phm nghthut. Đin hình cho nhng vt phm có thđưc đt làm cho không gian trưng bày này là tác phm ‘Iridescent Opulence’ bi Nature Squared. Tôi rt hân hnh đưc gii thiu Phantom đưc trang bPhòng trưng bày Iridescent OpulenceGalleryti đây, Abu Dhabi, vi đi tác ca hãng Abu Dhabi Motors.” César Habib, Giám đc Khu vc, RollsRoyce Motor Cars Trung Đông và Châu Phi.

Các đơn hàng Bespoke bsưu tp xe hơi đy n tượng đã ln na khng đnh vthếca RollsRoyce nhà sn xut hàng xa xphm hàng đu thế gii.chúng tôi vô cùng vui mng được gii thiu kit tác này ti Abu Dhabi Motors, khi mà Abu Dhabi là mt trong nhng thtrường ln mnh nht đi vi các mu xe RollsRoyce Bespoke trong khu vc.” Tarek Moataz, Qun lý Thương hiu, RollsRoyce Motor Cars Abu Dhabi Motors.

PHÒNGTRƯNG BÀY THE GALLERY

Thu hiu rng ngày càng nhiu các khách hàng ca thương hiu trthành nhà sưu tp các tác phm nghthut đương đi, Đi ngũ Thiết kế RollsRoyce đã sáng to ra mt không gian đtrưng bày, chiêm ngưng, và suy nghĩ vcác tác phm đưc la chn đt hàng. Không gian này đưc đt cái tên đy tinh tế ‘The Gallery’(Phòng trưng bày). Cth, mt tm kính đưc lp dc theo bng đng hca RollsRoyce Phantom nhm to ra mt khong không gian trưng bày, mang đến cơ hi chưa tng có cho các khách hàng gii thiu tác phm ngh thut ngay trong khoang xe ca mình.

The Gallery đưc lp ráp trong mt Phòng Sch Clean Room kthut cao ti TrsHome of RollsRoyce ht Goodwood, England. Đây là mt môi trưng vô trùng mà ti đó các chi tiết Bespoke tinh tế và cao cp đưc lp ráp, tvic lp ráp đơn gin các chi tiết bng ghoc kim loi, đến vic s dng các vt liu phc tp hơn và thưng không khthi trong ngành ô tô. Nhđó, Phòng trưng bày The Gallery’ đã mrng tri nghim thu thp và gìn gicác tác phm nghthut ca các khách hàng vi hãng sang mt lĩnh vc mi.

IRIDESCENT OPULENCE

Chi tiết này đưc thiết kế bi Nature Squared, trsti Thụy Sĩ. Đây là mt chuyên gia vvt liu vô cùng uy tín, nơi đã sáng to ra nhng lp hoàn thin tuyt đp bng cách sdng công nghmi nht đbiến đi các vt liu tnhiên thtái to. Các sn phm ca hãng có thđưc tìm thy trong tng lp thưng lưu nhiu ngành công nghip, nơi đang thnh hành xu hưng sdng các sn phm vi vđp tnhiên. Phn ánh triết lý ca RollsRoyce, Nature Squared shu kthut thcông vn mâu thun vi sn xut hàng lot. dành cho đơn đt hàng Phantom Gallery ca hãng, hđã đưc truyn cm hng kết hp các vt liu mà cho đến nay vn chưa tng đưc dùng trong ngành chế  to xe ô tô.

Lông vũ, lovt liu vi sc thái sang trng, là mt thm mđy táo bo và tân tiến khi đưa vào bi cnh ngành sn xut ô tô. Hãng đã thc hin nghiên cu sâu rng đxác đnh mt loài chim vi lp lông dày dn, đm bo tài nguyên bn vng, mang đến khoang ni tht sang trng đđim tô cho Phòng trưng bày Gallery trên Phantom.

Hơn 3.000 chiếc lông đuôi đã đưc chn ra da trên đóng ánh ca màu lông, đưc to hình riêng nhm làm ni bt sc ánh và chiu sâu ca nhng chiếc lông vũ tnhiên. Sau đó, chúng đưc khâu thcông trên mt loi vi có lrng đto hình cho chiếc đng hti trung tâm Phòng trưng bày ‘The Gallery’. Chi tiết này cũng đưc thiết kế bsung thêm nhm mô phng cu trúc cơ ca cánh chim, góp phn thi hn vào tác phm, to nên mt tác phm nghthut đy lãng mn, mang đến sc sng và cvđp mong manh cho Phòng trưng bày Gallery.

Không chvy, bn thân chiếc đồng hồ đã là một tác phẩm đáng được chiêm ngưỡng. Trung tâm đồng hồ được khảm ngọc trai xunh quanh, làm nổi bật kết cấu bóng bẩy của những sợi lông vũ. Giờ đây, các khách hàng có cơ hội triển lãm các tác phẩm nghệ thuật và thiết kế ngay trong khoang xe ô tô. Đặc biệt, họ có thể đắm mình trong không gian ‘Iridescent Opulence’, một kiệt tác điển hình cho khả năng kể  chuyện độc đáo của thương hiệu.

Pocket
Tags::