Sữa thực vật nào tốt nhất cho hành tinh?

Khi lần đầu tiên chuyển sang chế độ ăn uống dựa trên thực vật, tôi không có nhiều lựa chọn sữa không chứa sữa. Nhưng với rất nhiều loại sữa thực vật để lựa chọn ngày nay, điều quan trọng là phải xem xét các hậu quả môi trường của chúng. Xét cho cùng, mặc … Đọc tiếp Sữa thực vật nào tốt nhất cho hành tinh?