Type to search

Phong cách sống Tâm lý

Làm thế nào để trở thành một người biết lắng nghe tốt?

Chia sẻ

Trở thành một người biết lắng nghe rất quan trọng trong việc giúp bạn hiểu và thông cảm với người khác hay không phán xét.

Nếu bạn muốn được trợ giúp để cải thiện kỹ năng nghe của mình, bài viết này sẽ chia sẻ cho bạn 8 mẹo về cách trở thành một người lắng nghe tốt:

⇒ Hãy tò mò

Để trở thành một người biết lắng nghe, điều quan trọng là phải tò mò về đối phương. Khi bạn lắng nghe với sự tò mò, bạn sẽ hiểu thêm và hiểu về người khác ở một mức độ sâu hơn.

Khi bạn tò mò, bạn muốn đặt câu hỏi. Đặt những câu hỏi tốt đảm bảo bạn chủ động ngồi và lắng nghe đối phương. Việc tò mò cũng đảm bảo bạn sử dụng câu trả lời của người đó để đặt các câu hỏi tiếp theo đi sâu hơn.

⇒ Giữ im lặng

Để trở thành một người biết lắng nghe, điều quan trọng là phải giữ im lặng trong cuộc trò chuyện khi người khác đang nói.

Những người biết lắng nghe tốt nhất là những người đặt những câu hỏi hay và sau đó ngừng nói và bắt đầu lắng nghe. Lắng nghe tốt có nghĩa là để cho đối phương suy nghĩ và nói chuyện mà không bị phán xét và bị gián đoạn.

⇒ Hãy chú ý

Để trở thành một người biết lắng nghe, điều quan trọng là phải tập trung và chú ý trong cuộc trò chuyện. Những người nghe tốt thực sự quan tâm đến người đối diện và những gì họ phải nói.

Khi bạn chú ý lắng nghe, bạn sẽ lắng nghe những lời nói, thay vì cố gắng chen ngang. Sự chú ý lắng nghe sẽ giúp người đối diện hiểu rằng họ đang được lắng nghe và ngược lại.

⇒ Có mặt

Để trở thành một người biết lắng nghe, điều quan trọng là bạn phải có mặt đầy đủ trong cuộc trò chuyện. Khi bạn hoàn toàn tập trung vào người kia và hiểu cuộc trò chuyện không phải là về bạn, bạn sẽ trở thành người lắng nghe tốt hơn.

⇒ Đặt những câu hỏi hay

Một cách hiệu quả để lắng nghe tốt là đặt những câu hỏi hay. Bạn trở thành người lắng nghe tốt hơn thông qua chất lượng câu hỏi của bạn và câu trả lời bạn nhận được.

Khả năng đặt câu hỏi tuyệt vời bắt đầu bằng việc đặt những câu hỏi mở mà bạn không biết câu trả lời. Đặt những câu hỏi mở sẽ giúp người kia thực sự suy nghĩ về câu trả lời của họ và đảm bảo bạn lắng nghe tích cực.

⇒ Sử dụng ngôn ngữ của họ

Ngôn ngữ chính xác giúp bạn trở thành một người nghe tích cực hơn và đảm bảo rằng người nói đang được lắng nghe. Khi bạn trả lời và đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ của người khác, điều đó cho thấy bạn đã tích cực lắng nghe.

Bắt chước người kia và sử dụng ngôn ngữ cơ thể của họ sẽ nâng cao trải nghiệm nghe. Nó cũng giúp bạn đặt câu hỏi tốt hơn và nắm bắt ngôn ngữ của họ.

⇒ Làm cho người nói cảm thấy được hiểu

Để trở thành một người biết lắng nghe, điều quan trọng là người kia cảm thấy được lắng nghe và thấu hiểu. Người nghe tốt sẽ tương tác với những gì người kia nói và muốn nói.

Những câu hỏi hay nên được kết thúc mở và cho phép người kia thể hiện đầy đủ bản thân. Điều này cho phép họ nói về những điều quan trọng nhất đối với họ.

⇒ Chỉ lắng nghe

Người nghe tốt hiểu rằng điều quan trọng là phải lắng nghe khi người khác đang nói. Người nghe tốt không nghe nửa vời. Họ hoàn toàn chủ động và tập trung vào người kia.

Nguồn: Tổng hợp

Pocket
Tags: