Tuyển dụng

TÌM KIẾM EVENT PRODUCER VÀ EVENT DEVELOPMENT

Là 1 công ty truyền thông năng động độc lập và uy tín, CHAU BACH MEDIA đang tìm kiếm những ứng viên trẻ sáng tạo và nhiệt huyết cho các vị trí sau:
- Event Producer: năng động nhiệt tình và có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất sự kiện
- Event Development: có kinh nghiêm trong lĩnh vực marketing, phát triển ý tưởng dành cho các sự kiện cao cấp, tổ chức công việc và quản lý nhân sự.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ:
Sđt: 0914 376 379
Mail: lien.do@chaubachmedia.com


Being well known as a dynamic, independent and pretigious media firms with experienced , CHAU BACH MEDIA is looking for young candidates who are passionate, creative and willing to work in a professional competitive environment for the event producer vacancy
- Event Produccer: dynamic, enthusiastic have experience in organizing events
- Event Development: experience in marketing field, event management, human resources management

Contact information:
Mobi: 0914 376 379
Mail: lien.do@chaubachmedia.com