Tuyển dụng

Cơ hội làm việc tại Châu Bách Media

CBM – Châu Bách Media là một trong những công ty độc lập, uy tín và năng động tại Việt Nam và cũng là một trong những công ty truyền thông nổi tiếng, đã tổ chức rất nhiều các sự kiện dành cho các bạn trẻ thuộc tầng lớp thượng lưu cũng như yêu thích thời trang.

Để cùng phát triển đội ngũ trẻ sáng tạo, CBM đón chào những thành viên mới tại những vị trí sau:
– Graphic Designer
– Marketing Executive
– Online Marketing
– Content Digital.
– Design Interns
– Marketing Interns

Mọi thông tin chi tiết liên hệ:
Sđt : 0914 376 379
Mail : lien.do@chaubachmedia.com

Recruitment Information:
CBM – Chau Bach Media is a private company based in Hanoi, Vietnam, which is reliable, creative and dynamic. CBM is also one of the most well-known media firms. We have held many lifestyle events for young people who are sophisticated, refined-mannered and love fashion.

We are looking for:
– Graphic Designer
– Marketing Executive
– Online Marketing
– Content Digital.
– Design Interns
– Marketing Interns.

Contact information:
Mobi : 0914 376 379
Mail : lien.do@chaubachmedia.com